X
六爷,捉妖去
完结
六爷,捉妖去
总字数:61.3万 点击:3.4万 收藏:159 推荐:23 月票:0 打赏:0 催更:0
简介:山城唐楼,管世间妖魔,降人间鬼怪。唐楼小六爷林西陆,小七爷林知夏,从无知孩童到懵懂少年,一个是人间少有倾城之色,一个是天生命带多情种。本应是两小无猜竹马一双,奈何时局动荡,降妖虽险,却比不上更为诡谲的人心。二人的情感不容于凡世,多情如他便要毁了这尘世。二人安身立命于此凡世,绝色于他又有何用?【锦文授权作品】
更新时间:2018-03-06 11:58:20
分类: 日久生情 玄幻 青梅竹马 灵异 纯爱
【卷壹】破浪
【卷贰】云起
【卷叁】除风
【卷肆】虚镜(上)
【柒拾陆】美人在怀 【柒拾柒】高高起华堂 【柒拾捌】芙蓉城主 【柒拾玖】相府夜饮
【捌拾】多负了佳人意 【捌拾壹】唐皇好武伶 【捌拾贰】一曲牡丹亭 【捌拾叁】三问素易
【捌拾肆】何不于君指上听 【捌拾伍】光阴朝复暮 【捌拾陆】人情如棋 【捌拾柒】意难平
【捌拾捌】晓来风急 【捌拾玖】匪报也 【玖拾】复旋旧径 【玖拾壹】虽九死其犹未悔
【玖拾贰】山雨欲来 【玖拾叁】忆前尘 【玖拾肆】招魂引魄 【玖拾伍】假作真时真亦假
【玖拾陆】动之以情 【玖拾柒】望极天涯不见家 【玖拾捌】煮酒情动处 【玖拾玖】人圆花好
【壹佰】难辨身中真共假 【壹佰零壹】抽丝剥茧 【壹佰零贰】破镜——壹 【壹佰零叁】一枕黄粱
【壹佰零肆】为当梦是浮生事 【壹佰零伍】虚则实也 【壹佰零陆】不破不立 【壹佰零柒】一语成谶
【壹佰零捌】卿无所依 【壹佰零玖】极乐乡 【壹佰壹拾】尘起云波动 【壹佰壹拾壹】木位杜门
【壹佰壹拾贰】破镜——贰 【壹佰壹拾叁】不打不相识 【壹佰壹拾肆】欲消还颦 【壹佰壹拾伍】纵使相逢应不识
【壹佰壹拾陆】初现端倪 【壹佰壹拾柒】祸端暗藏 【壹佰壹拾捌】针锋相对 【壹佰壹拾玖】我道同中有不同
【壹佰贰拾】以身试法 【壹佰贰拾壹】过墙梯 【壹佰贰拾贰】众生皆等 【壹佰贰拾叁】再从头
【壹佰贰拾肆】命悬一线 【壹佰贰拾伍】霜雪降,知松柏
【卷伍】虚镜(下)
【壹佰贰拾陆】破镜——叁 【壹佰贰拾柒】烽火烧几季 【壹佰贰拾捌】战非罪 【壹佰贰拾玖】云开见月
【壹佰叁拾】螳螂捕蝉 【壹佰叁拾壹】白面阎罗 【壹佰叁拾贰】不速之客 【壹佰叁拾叁】修罗场
【壹佰叁拾肆】阎罗殿 【壹佰叁拾伍】多情总被无情伤 【壹佰叁拾陆】唇亡齿寒 【壹佰叁拾柒】破镜——肆
【壹佰叁拾捌】远在天边 【壹佰叁拾玖】弄权 【壹佰肆拾】愿者上钩 【壹佰肆拾壹】洞若观火
【壹佰肆拾贰】却是旧时相识 【壹佰肆拾叁】各为其主 【壹佰肆拾肆】要与西风战一场 【壹佰肆拾伍】险胜半子
【壹佰肆拾陆】怒其不争 【壹佰肆拾柒】夜袭 【壹佰肆拾捌】兴王只在笑谈中 【壹佰肆拾玖】祸起萧墙
【壹佰伍拾】枉尽心机 【壹佰伍拾壹】源起 【壹佰伍拾贰】天下大乱 【壹佰伍拾叁】哗变
【壹佰伍拾肆】为山止篑 【壹佰伍拾伍】破镜——伍 【壹佰伍拾陆】心悦君兮 【壹佰伍拾柒】四百四十病
【壹佰伍拾捌】三十三层天 【壹佰伍拾玖】应战 【壹佰陆拾】阴差阳错 【壹佰陆拾壹】选宝
【壹佰陆拾贰】女之耽兮,不可说也 【壹佰陆拾叁】酆都仙境 【壹佰陆拾肆】鬼将翻海 【壹佰陆拾伍】姻缘牵一线
【壹佰陆拾陆】千机明月 【壹佰陆拾柒】阶下之囚 【壹佰陆拾捌】寄元魂 【壹佰陆拾玖】神鬼契约
【壹佰柒拾】先生名荀 【壹佰柒拾壹】旧事 【壹佰柒拾贰】渠江侯 【壹佰柒拾叁】知人知面
【壹佰柒拾肆】冉遗鱼 【壹佰柒拾伍】走尸暗伏 【壹佰柒拾陆】暗度陈仓 【壹佰柒拾柒】假凤真龙
【壹佰柒拾捌】黑云压城城欲摧 【壹佰柒拾玖】真龙念情 【壹佰捌拾】鬼火明灭旱魃出 【壹佰捌拾壹】神癫鬼狂
【壹佰捌拾贰】神道蛮荒 【壹佰捌拾叁】风生殁 【壹佰捌拾肆】破镜——陆
【卷陆】立战
下载App与作者互动
粉丝榜
    暂无粉丝
粉丝动态
    暂无粉丝动态